Hiệu suất học sinh của chúng tôi / El Rendimiento de Nuestros Estudiantes

Sinh viên của chúng tôi

Với vị trí của chúng tôi, gần các đại sứ quán của DC và Lầu Năm Góc, chúng tôi có nhiều trẻ em đến từ các tiểu bang khác và 50 quốc gia và các lục địa Á, Âu, Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nhiều nghiên cứu giáo dục xác nhận rằng sự đa dạng văn hóa có lợi cho sinh viên. Trên thực tế, các trường cao đẳng và đại học hàng đầu ngày càng tìm kiếm loại hình nền tảng giáo dục này trong quá trình lựa chọn của họ.

Thống kê học

 

Hiệu suất của chúng tôi

 

Điểm kiểm tra