apsmain

Trợ giúp công nghệ

APS đã phát triển một số mẹo và hướng dẫn khắc phục sự cố để các gia đình sử dụng tại nhà. Thực hiện một số cách khắc phục sự cố cơ bản tại nhà có thể giúp thiết bị của bạn hoạt động trở lại nhanh hơn nhiều. Các liên kết này có thể hướng dẫn bạn một số bước đơn giản để thiết bị của bạn hoạt động trở lại.

Các hướng dẫn này đề cập đến các vấn đề kỹ thuật phổ biến nhất mà sinh viên của chúng tôi gặp phải. Trong trường hợp bạn không thể giải quyết sự cố, bạn có thể liên hệ với ITC của Escuela Key tại keytechhelp@apsva.us.

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ

CÓ HƯỚNG DẪN KHÁC TẠI CẢ TRANG.


APS ha desarrollado algunos consejos y guías de solución de problemas para que las familyias los useicen en casa. Resolver problemas básicos en casa puede hacer que su dispositivo vuelva a funcionar mucho más rápidamente. Estos bao bọc pueden guiarlo a través de algunos pasos simples para que su dispositivo vuelva a funcionar.

En caso de que no pueda Resolutionver el problemma, puede comunicarse con Escuela Key ITC vi keytechhelp@apsva.us.

GUÍAS DE RESOLUCIÓN DE VẤN ĐỀ


A

Danh mục ứng dụng Ứng dụng được cài đặt tự động

C

Ứng dụng Canvas - Lịch Ứng dụng Canvas - Email hộp thư đến Ứng dụng Canvas - Đăng nhập
Ứng dụng Canvas - Tổng quan Ứng dụng Canvas - Danh sách việc cần làm Canvas trong trình duyệt - Lịch
Canvas trong trình duyệt - Hộp thư đến email Canvas trong trình duyệt - Đăng nhập Canvas trong trình duyệt -Giới thiệu chung
Canvas trong trình duyệt -Những việc cần làm Canvas trên iPad: Ứng dụng so với Trình duyệt

D

Xóa ứng dụng khỏi APS iPad Xóa ảnh / video trên iPad

G

Google Apps: Tạo tệp Google Google Apps: Cài đặt và Đăng nhập
Google Apps: Chia sẻ tệp Google

H

Cách "Quên" Mạng WiFi

I

Tổ chức ứng dụng iPad Xóa mật mã iPad Kết nối iPad với mạng WiFi
Cấu hình ban đầu của iPad Cài đặt thông báo trên iPad Ảnh chụp màn hình iPad
Cài đặt Dung lượng và Bộ nhớ của iPad Chuyển văn bản thành giọng nói trên iPad

M

Microsoft Stream Microsoft Teams - Tham gia cuộc họp
Đăng nhập ứng dụng Microsoft Teams

O

OneDrive - Ứng dụng Safari Ứng dụng OneDrive - Cài đặt và Điều hướng
Tổng quan về OneDrive

P

Ứng dụng Ảnh trên iPad Tắt nguồn iPad
Sổ tay dành cho cha mẹ (tiếng Tây Ban Nha / tiếng Anh)

R

Ghi âm thanh trên iPad

S

Phím tắt Safari trên iPad Quay màn hình bằng iPad Cài đặt và đăng nhập ứng dụng StudentVue
Điều hướng StudentVue

T

Chụp ảnh rõ nét bằng iPad

U

Tải ảnh thư viện ảnh lên Google Drive

V

Xem và chỉnh sửa ảnh trên iPad