Escuela Key giành được danh hiệu Bạc từ Liên đoàn những người đi xe đạp Mỹ

tấm chắn với vành và cánh xe đạpXin chúc mừng Escuela Key!

Chúng tôi rất tự hào về nơi làm việc thân thiện với xe đạp mà chúng tôi đã tạo ra cho nhân viên và du khách của mình! Liên đoàn những người đi xe đạp Hoa Kỳ đã chỉ định trường là Doanh nghiệp Thân thiện với Xe đạp Giải Bạc đến năm 2026! Cảm ơn cô Kilmer vì tất cả những nỗ lực của cô ấy về việc này!


¡Felicitaciones một Chìa khóa Escuela!

¡Nos enorgullece el lugar de trabajo amigable con las bicicletas que hemos creado para nuestros empleados y visitantes! ¡La Liga de Ciclistas Estadounidenses ha Designado a la escuela como Negocio Amigable con las Bicicletas de Plata hasta 2026! ¡Gracias a la Sra. Kilmer bởi todo su arduo trabajo en esto!