Tháng: September 2022

Escuela Key giành được danh hiệu Bạc từ Liên đoàn những người đi xe đạp Mỹ

Xin chúc mừng Escuela Key! Chúng tôi rất tự hào về nơi làm việc thân thiện với xe đạp mà chúng tôi đã tạo ra cho nhân viên và du khách của mình! Liên đoàn những người đi xe đạp Hoa Kỳ đã chỉ định trường là Doanh nghiệp Thân thiện với Xe đạp Giải Bạc đến năm 2026! Cảm ơn cô Kilmer vì tất cả những nỗ lực của cô ấy về việc này! ¡Felicitaciones a Escuela Key! ¡Không […]

Kế hoạch ăn trưa 22.23 / Plan de Almuerzo 22.23

APS cam kết đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh của chúng tôi trong suốt cả ngày học. Theo hướng dẫn của CDC và VDH, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của học sinh trong bữa ăn. Quy trình An toàn và Sức khỏe vào Giờ ăn trưa Mọi trường học sẽ thực hiện nhất quán các biện pháp an toàn và sức khỏe sau đây trong bữa trưa: […]