Tháng: May 2022

Chào mừng Sra. Sanchez - Trợ lý Hiệu trưởng mới của chúng tôi / Bienvenida Sra. Sanchez - nuestro nueva subdirectora

Escuela Key rất tự hào thông báo rằng Trợ lý Hiệu trưởng mới của chúng tôi là Sra. Erika Sanchez! Sra. Sanchez gia nhập với chúng tôi từ Trường Tiểu học Oakridge, nơi cô ấy từng là Hiệu phó trong chín năm. Cô ấy cũng đã từng làm việc tại Claremont Immersion School và… Key Elementary! Chúng tôi rất vui khi chào đón cô ấy về nhà. Escuela Key se […]