Tháng: April 2022

Cần trả lại bộ sạc iPad cho trường học / Cargadores de iPad deben devolverse a la escuela

Kính gửi các bậc phụ huynh, Chúng tôi yêu cầu các bộ sạc iPad được phát hành cùng với các thiết bị được đưa trở lại trường học càng sớm càng tốt. Gần đây, chúng tôi đã thay đổi chính sách của mình về việc iPad sẽ về nhà hàng ngày. Ở thời điểm hiện tại, iPad sẽ vẫn ở trường như mặc định. Giáo viên có thể đưa thiết bị về nhà cùng với học sinh để làm bài tập, dự án và các […]