Tháng: Tháng Tám 2021

Chào mừng Sra. Lee Trợ lý Hiệu trưởng mới của chúng tôi / Bienvenida Sra. Lee nuestro nueva subdirectora

Escuela Key vui mừng thông báo rằng Cô Frances Lee sẽ tham gia cùng chúng tôi với tư cách là Trợ lý Hiệu trưởng mới của chúng tôi! Cô Lee nói được hai thứ tiếng và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và hành chính. Cô Lee (sau đó là cô Reisig) trước đây đã dạy lớp một và lớp hai và là Giáo viên Tài nguyên cho Năng khiếu tại Key cho mười […]