Tháng: Tháng Tám 2020

iPad được thiết lập cho BOY21.22 / Configurar ipad para AE21.22

Học sinh mang thiết bị về nhà trong mùa hè để tham gia vào việc học hè và chuẩn bị cho SY 21.22. Các thiết bị mới sẽ được phát hành vào giữa tháng XNUMX cho những sinh viên chưa có. Một số lời nhắc… Vui lòng KHÔNG chạm vào ứng dụng Global Protect hoặc ứng dụng Intelligent HUB. Chúng đã được đăng nhập trong quá trình cấu hình. Nếu bạn […]