Tháng: Tháng 3 2020

Kết nối Thiết bị 1: 1 với Mạng gia đình của bạn / Conexión de un dispositivo 1: 1 a su red doméstica

Xin chào cộng đồng Escuela Key - Như bạn đã biết, chúng tôi cần các trường đóng cửa do vi rút Coronavirus trong thời gian còn lại của năm học. Hiện tại, chúng tôi đang “học ở nhà” cho học sinh từ lớp 3-5 sử dụng các thiết bị 1: 1 của chúng. Chúng tôi biết rằng nhiều sinh viên đã không thể thành công […]