Tháng: Tháng Mười Một 2018

Food Drive 2018 / Colecta de Alimentos 2018

TẤT CẢ THỰC PHẨM ĐƯỢC THU TIỀN ĐỀU TRỞ LẠI CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG HỌC CHÍNH. Cảm ơn tất cả các học sinh và gia đình đã tham gia! Chúng tôi đã thu thập 2,320 mặt hàng để phân phối tại địa phương. Lớp được quyên góp nhiều nhất là lớp 4 của cô Lee. XIN CHÚC MỪNG! Đứng thứ hai là anh Vargas lớp 2. Chúng tôi rất tự hào về mọi người […]