Tháng: September 2018

Các Ngày Học Tập PBIS của Trường Trọng Điểm / Días de Aprendizaje PBIS en Escuela Key

Ngày học về Hộ chiếu PBIS của Key School. Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực (PBIS) là một khuôn khổ để dạy các kỳ vọng về hành vi cho tất cả học sinh. Khi các trường triển khai PBIS, “tất cả học sinh phát triển và học hỏi năng lực xã hội, cảm xúc và hành vi, hỗ trợ sự tham gia học tập của các em. Tất cả các nhà giáo dục đều phát triển môi trường tích cực, có thể dự đoán được và an toàn nhằm thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa các cá nhân với học sinh […]

Bạn có bỏ lỡ BACK TO SCHOOL NIGHT? / ¿No asististe el NOCHE DE REGRESAR A LA ESCUELA?

QUAY LẠI ĐÊM TRƯỜNG Nếu bạn bỏ lỡ BTSN, đây là một số thông tin hữu ích có thể có lợi. Ngoài ra, hãy thường xuyên kiểm tra với giáo viên chủ nhiệm của mình nhé! NOCHE DE REGRESAR A LA ESCUELA Si no asististe BTSN, aquí hay Información útil que puede ser allow inheritosa. Además, ¡por ủng hộ verifyfique thườngmente con los maestros de su salón […]