Tháng: Tháng Tám 2018

Giao thông, Lộ trình xe buýt và Mẹo an toàn / Transporte, rutas de autobuses y consejos de seguridad

Phương tiện Giao thông, Lộ trình Xe buýt và Lời khuyên An toàn Vào Thứ Ba, các đường phố sẽ chật kín xe buýt học sinh và trẻ em đến và đi từ trường. Những sinh viên đủ điều kiện sử dụng dịch vụ xe buýt đáng lẽ đã nhận được thông tin đó, nhưng nếu bạn chưa nhận được thông tin đó, vui lòng liên hệ với Bộ phận Vận chuyển theo số 703-228-8670. Call Center sẽ mở cửa vào Thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 từ ngày XNUMX […]