Tháng: Tháng Mười Hai 2017

An toàn công cộng cho người đi bộ / Seguridad pública para estudiantes que caminan a la escuela

Năm nay, Escuela Key đã hỗ trợ đơn đăng ký của Sở Cảnh sát Quận Arlington cho các biển báo dừng bằng đèn LED thông minh của VDOT Smart Routes to School do tài trợ. Nhờ sự hỗ trợ của chúng tôi và của các trường khác, bộ đã được trao tài trợ và các biển báo dừng cầm tay có đèn LED nhấp nháy đã được đưa vào và hoạt động tại các vị trí gác qua đường. Các […]