Tháng: September 2016

Sân chơi mới và Giờ giải lao buổi sáng

Xin chào Phụ huynh Key, Hôm nay thật là một ngày thú vị tại Trường Key! Chúng tôi bắt đầu một ngày mới với giờ giải lao buổi sáng. Sân chơi đã thành công với học sinh của chúng tôi. Hai ngày qua, học sinh đã sử dụng trang bị an toàn với giáo viên Thể dục của mình và cũng xếp hàng. Chúng tôi muốn làm […]