Tháng: Tháng Tám 2016

Bãi đậu xe tại Trường trọng điểm

Trong giờ học, KHÔNG có phụ huynh nào được phép đậu xe trong bãi đậu xe của Trường Trọng Điểm, ngay cả ở những nơi được đánh dấu “Khách thăm quan”. Đỗ xe tại Trường Key: Tình hình đỗ xe ở Key hơi khác so với hầu hết các trường khác ở Arlington. Khu đất của trường nhỏ so với quy mô dân số trường học và bãi đậu xe trên đường […]