Tháng: Tháng 3 2016

Trường tiểu học Escuela Key

Chào mừng bạn đến với Escuela Key - ngôi nhà của chương trình Hòa nhập song ngữ hai chiều đầu tiên của Arlington. Chúng tôi học bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha! Se habla Español aqui! Là một phần của dự án mẫu mực của chúng tôi, Escuela Key sử dụng vị trí của mình như một trường song ngữ để thúc đẩy cả ngôn ngữ xã hội và học thuật cũng như việc học bằng tiếng Tây Ban Nha. Học sinh học nói và […]