Bách khoa toàn thư trực tuyến & Trang web tài nguyên chung / Bách khoa toàn thư en Línea y Sitios de Recursos Generales

Học sinh cũng có thể truy cập các trang web bên dưới và tất cả cơ sở dữ liệu APS thông qua ứng dụng MackinVIA iPad. Xin lưu ý rằng bên ngoài trường học, một số cơ sở dữ liệu sẽ cần được truy cập thông qua Ứng dụng MackinVIA or www.MackinVIA.com.

Bách khoa toàn thư Britannica

Bách khoa toàn thư Britannica

Cung cấp các bài báo bách khoa toàn thư về nhiều chủ đề khác nhau với các đoạn phim, trò chơi học tập tương tác, thư viện ảnh, các bài báo, trang web và bản đồ.

Sách Thế giới Trực tuyến

Bách khoa toàn thư

Cung cấp quyền truy cập một bộ bách khoa toàn thư dễ sử dụng cho các sinh viên trẻ sử dụng để nghiên cứu.

More: