Mẫu giáo

KA Sra. Mosel          ana.mosel@apsva.us

KB  Sra. Castillo       Esther.Castillo@apsva.us

KC  Bà Webb           holly.webb@apsva.us

KD Sra. Vasquez     Irma.Heidig@apsva.us

 

Tài nguyên số

De Canciones A Cuentos - bài hát về các chữ cái bằng tiếng Tây Ban Nha

Rockalingua - học dựa trên âm nhạc bằng tiếng Tây Ban Nha