ማትሊዴ አርሲኒጊሳስ

ኮርሶች

  • ሂሳብ - 1 ኛ ክፍል
  • የቋንቋ ጥበባት (ስፓኒሽ) - 1 ኛ ክፍል
  • የቤት ውስጥ ክፍል - ክፍል 1
  • ሳይንስ - 1 ኛ ክፍል
  • ስፓኒሽ - 1 ኛ ክፍል
  • ንባብ - 1 ኛ ክፍል
  • ንባብ ፕላስ - 1 ኛ ክፍል
  • ማህበራዊ ጥናቶች - 1 ኛ ክፍል
  • ቋንቋ ጥበባት - 1 ኛ ክፍል